FINE ART & DOCUMENTARY PHOTOGRAPHY

Piotr Borowicz

WORKSHOPS

Doskonalenie umiejętności, zdobywanie nowych doświadczeń i wzajemne inspirowanie się zawsze było najlepszą formą rozwijania własnego talentu. Do tego nieskrępowana, przyjacielska atmosfera. Tego możecie się spodziewać biorąc udział w proponowanych przeze mnie warsztatach fotograficznych. Organizuję warsztaty fotograficzne poświęcone fotografii dokumentalnej, miejskiej i portretowi .Te warsztaty prowadzę osobiście.

Dzięki współpracy z doświadczonymi twórcami, członkami Związku Polskich Artystów Fotografików, oferujemy też warsztaty poświęcone fotografowaniu natury, ze szczególnym uwzględnieniem makrofotografii roślin oraz krajobrazu. Ponadto organizujemy warsztaty z zakresu cyfrowej obróbki obrazu oraz fotografii analogowej z uwzględnieniem procesu obróbki chemicznej materiałów czarno-białych.   

    Zajęcia przewidują bardzo intensywną pracę w bezpośredniej relacji z uczestnikami dlatego przewidywana jest ograniczona ilość osób ( do 3 uczestników ) biorących udział jednorazowo. Ilość uczestników nie ma wpływu na cenę zajęć. Jeden dzień warsztatów przewiduje 8-9 godzin zajęć. 

    Koszt warsztatów jednodniowych to 400 PLN i nie obejmuje ewentualnych kosztów dojazdu do lokalizacji gdzie warsztaty się odbywają. Warsztaty dwudniowe kosztują 700 PLN a trzydniowe 900 PLN. 

    Cena warsztatów wielodniowych nie obejmuje dojazdu zakwaterowania i wyżywienia. Organizując warsztaty wielodniowe zawsze proponujemy dobre zakwaterowanie wraz z wyżywieniem.  W przypadku warsztatów wielodniowych w cenie są dodatkowe dwie godziny zajęć wieczorem. Poświęcamy je na omówienie wyników pracy podczas dnia zajęć oraz wprowadzenie do prawidłowej edycji cyfrowej wykonanych zdjęć.

     Improving skills , gain new experiences and mutual inspiration has always been the best way to develop our own talent. For this uninhibited and friendly atmosphere . This can be expected , taking part in the proposed photography workshops. Workshops we organize are based on documentary, street and portrait photography which I lead myself.

    By working with experienced artists, members of the Union of Polish Art Photographers , we are also offering workshops dedicated to nature photography , with particular emphasis on macro photography of plants and landscapes. In addition to that, we organize workshops on digital post processing and analogue photography with regard to the processing of black and white films. 

    We aim, for a very productive and intensive work time of 8-9 hours a day. For this reason, the number of  participants is limited to up to 3 students per course. The number of students does not affect the total price of the course.

    The price of one-day workshop is 100 EUR and it goes down to 175 EUR and 240 EUR per two and three days workshops respectively

    Prices of all the workshops does not include accommodation, meals and any costs of travel to the location where the workshop is held. Organizing multi-day trips we always offer good accommodation and full board, plus we are offering you two additional hours of classes in the evening. We dedicate them to discussions about the results of your work during the day and introduction to proper editing of digital images.